2050-3


TWORZENIE, MODYFIKOWANIE I ZAPISYWANIE ĆWICZEŃ

Przenieśmy się do ćwiczeń praktycznych odnośnie modyfikowania ćwiczenia, testowania go i następnie umieszczania nowego ćwiczenia w skrzynce kontrolnej. Używając ćwiczenia 4 jako przykładu, załóżmy, że po wykonywaniu tego ćwiczenia przez kilka tygodni, umiejętności gracza na poziomie początkującym wzrosły na tyle, że ćwiczenie to musi stać się trudniejsze. Prostym sposobem, by to uczynić jest poszerzenie bocznego zasięgu tak, aby gracz początkujący musiał bardziej poruszać nogami. Dokonajmy więc tej zmiany w tym ćwiczeniu.

Przy ćwiczeniu 4 wyświetlanym w Zaprogramowanej Kontroli, przejdź do pierwszej POZYCJI i zmień wartość z 5 na 0, drugą z 14 na 17, trzecią z 15 na 20 i czwartą z 5 na 3. Powinno to skutecznie przesunąć dwa wyrzuty na backhand o jedną strefę na lewo, a dwa wyrzuty na forehand o jedną strefę na prawo. Zmusi to gracza do osłaniania całego stołu zamiast jedynie jego środka.  

Sprawdź to ćwiczenie poprzez nastawienie # Powtórzenia na 5. Sprawdź, czy rotacja ustawiona jest na rotację górną, a kąt głowicy na 2. Podnieś rakietkę i następnie kliknij przycisk Uruchom. Usłyszysz 3 sekundowy ciąg sygnałów dźwiękowych. Szybko zajmij pozycję przy swoim końcu stołu i przygotuj się na piłkę wyrzuconą na twój krótki backhand. Kiedy rozpocznie się wyrzucanie piłek, odbij je krótkim backhandem w strefie 11 i szybko przesuń stopy, aby osłonić długi forehand w strefie 5. Skocz do przodu, aby odebrać krótki forehand w strefie 15 i w końcu przesuń się na lewo i do tyłu, aby odebrać backhand w strefie 1. To powtórzy się jeszcze 4 razy. Podczas wykonywania ćwiczenia, zauważ miejsca lądowania i sprawdź, czy piłki naprawdę lądują w zaplanowanych strefach.

Po ostatniej piłce z piątego powtórzenia, # Powtórzenia wyniosą 0 i ćwiczenie automatycznie się zatrzyma. Momentalnie ustawi się ponownie na 5. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to zobaczysz, że piłki naprawdę lądują we wskazanych strefach -11, 5, 15 i 1. Teraz zmodyfikujmy ćwiczenie ponownie, aby zmienić Przegląd Ćwiczeń.

Przejdź z powrotem do Zaprogramowanej Kontroli i zmień 12 przy pierwszym poleceniu WYRZUĆ na 11; 4 przy drugim na 5; 14 przy trzecim na 15; a 2 przy czwartym na 1. Teraz zapiszmy ćwiczenie w skrzynce kontrolnej, przetestujmy tam ćwiczenie i zobaczmy, czy Przegląd pokazuje prawidłowe miejsca lądowania w zmienionym ćwiczeniu.

Zmień Ćwiczenie #33. Następnie naciśnij guzik Zapisz (Write). Pasek postępu pokazuje, że trwa zapisywanie i za mniej więcej sekundę, skrzynka kontrolna wyda sygnał i „33” pojawi się w prawym górnym rogu ekranu LCD.

33 potwierdza, że ćwiczenie zostało zapisane w miejscu pamięci zajmowanej przez ćwiczenie 33 na mikroprocesorze. Poprzednie ćwiczenie 33 zostało zastąpione. Przełącz skrzynkę kontrolną na tryb ćwiczeniowy i wybierz Ćwiczenie #33. Naciśnij guzik Test i powinieneś zobaczyć Przegląd pokazujący piłki lądujące kolejno w strefach 11, 5, 15 i 1. Naciśnij przycisk Start/Stop i pozwól, aby ćwiczenie zostało wykonane kilka razy, a także sprawdź, czy jest ono takie samo jak wtedy, gdy wykonywałeś je z Robo-Soft.

Przełącz skrzynkę kontrolną na tryb PC i powróć do Robo-Soft. Wybierz automatyczne połączenie (AutoConnect) z menu Urządzenie (Device), a Robo-Soft powinien ponownie połączyć się ze skrzynką kontrolną. Powinieneś łączyć się ponownie za każdym razem, gdy wychodzisz z trybu PC i później do niego wracasz. Po pomyślnym połączeniu, wybierz Ustaw Ćwiczenia na Fabryczne (Set Drills To Factory) z menu Urządzenie (Device). Po potwierdzeniu, że chcesz przywrócić te ćwiczenia, Robo-Soft przywróci wszystkie ćwiczenia do ustawień fabrycznych, co przywróci ćwiczenie #33 do poprzedniej jego wersji, zanim zostało zmienione.

W innym wypadku, jeżeli już dostosowałeś inne ćwiczenia i zachowałeś je w skrzynce kontrolnej, możesz odczytać plik z ćwiczeniem 33 z Pulpit>Newgy Robo-Soft>folder Domyślnie ustawione 64 Ćwiczenia (Desktop>Newgy Robo-Soft>Default 64 Drills). Wtedy tylko ćwiczenie 33 zostanie przywrócone do fabrycznych ustawień domyślnych i inne zmienione przez ciebie ćwiczenia pozostaną nienaruszone.

Następnie, zachowaj ćwiczenie na twardym dysku twojego komputera. Jeżeli zastosowałeś się do instrukcji instalacji, folder o nazwie Ćwiczenia Użytkownika (User Drills) został zainstalowany w folderze Robo-Soft na pulpicie. Wybierz Zachowaj Jako (Save As) z menu pliku. W oknie, które się pojawi, wpisz własną nazwę dla zmodyfikowanego ćwiczenia, jak np. Zmodyfikowane 33. Przenieś do folderu Ćwiczenia Użytkownika i zachowaj plik na twoim komputerze.

Kiedykolwiek będziesz chciał użyć tego ćwiczenia ponownie, po prostu przejdź do Plik> Otwórz (File>Open) i pojawi się okno dialogowe, przejdź do folderu Ćwiczenia Użytkownika, wybierz plik Zmodyfikowane 33 i ćwiczenie to wyświetli się w miejscu Zaprogramowanej Kontroli ponownie. Jeżeli chcesz mieć dostęp do ćwiczenia bez łączenia się z komputerem, po prostu zapisz ćwiczenie z powrotem w skrzynce kontrolnej i będzie ono dostępne w trybie ćwiczeniowym.

To zadanie przeprowadziło cię przez podstawowe funkcje Robo-Soft:

 1. Podłączenie Robo-Soft do skrzynki kontrolnej i sprawdzenie, czy połączenie zostało ustanowione.
 2. Odczytanie ćwiczenia ze skrzynki kontrolnej.
 3. Zrozumienie co oznaczają pojęcia: polecenie i wartości dla danego ćwiczenia.
 4. Modyfikowanie poleceń i wartości.
 5. Testowanie zmodyfikowanego ćwiczenia przez uruchomienie go z PC.
 6. Zapisanie ćwiczenia w skrzynce kontrolnej i potwierdzenie, że czynność zapisania się powiodła.
 7. Uruchamianie ćwiczenia z trybu ćwiczeniowego i obejrzenie, jak Przegląd może zostać zmieniony.
 8. Ponowne podłączenie Robo-Soft do skrzynki kontrolnej.
 9. Przywrócenie ćwiczeń do domyślnych ustawień fabrycznych.
 10. Zachowanie ćwiczenia jako pliku z ćwiczeniem na PC.
 11. Otwieranie ćwiczenia z PC.

Istnieje wiele niuansów dotyczących zapisywania ćwiczeń w Robo-Soft. Proszę korzystać z tworzenia i eksperymentowania z oprogramowaniem. Można się wiele nauczyć poprzez analizowanie oprogramowania dla 64 ćwiczeń, które znajdują się w robocie. Mogą być one modyfikowane w celu dopasowania do twoich potrzeb i nowe ćwiczenia mogą być tworzone od początku.

Nasz system jest dosyć wszechstronny i może tworzyć ćwiczenia, których nie może tworzyć żaden inny robot. Ćwiczenia mogą być tworzone w taki sposób, aby podnosić trudność na każdym poziomie gracza od początkującego do eksperta. Jeżeli chcesz, wymieniaj się plikami z ćwiczeniami z twoimi przyjaciółmi i próbuj ćwiczeń, które oni stworzyli.

Jeżeli jesteś trenerem, niech twoi uczniowie zaopatrzą się w cyfrowego robota Robo-Pong i wyślij im listę ćwiczeń do wykonania na zadanie domowe pomiędzy lekcjami z nimi. Możliwe jest nawet trenowanie na odległość poprzez wysyłanie uczniom plików z ćwiczeniami i odsyłanie przez nich video z treningiem przy pomocy Robo-Pong. Gdy umiejętności ucznia zwiększają się, można ciągle podnosić poziom poprzez coraz trudniejsze ćwiczenia.

 

WAŻNE UWAGI (WSZYTKIE MODELE)

OSTRZEŻENIE: Punkty te są ważne dla prawidłowego użytkowania. Niezastosowanie się  do tych punktów może spowodować uszkodzenia robota lub doprowadzić do jego niewłaściwego funkcjonowania.  

 1. Podczas przymocowania przewodu łączeniowego od spodu skrzynki kontrolnej, zawiń kabel wokół metalowej podpórki wspierającej skrzynkę kontrolną, tak jak przedstawiono na RYS.20. Ułatwi to napięcie kabla i zapobiegnie jego poluzowaniu się. Niezastosowanie się do tego polecenia może doprowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania robota i/lub całkowitego rozłączenia się skrzynki kontrolnej od robota.  
 1. Zanim podłączysz robota do zasilania, upewnij się, czy posiadasz odpowiednią przejściówkę pasującą do gniazdek znajdujących się tam, gdzie robot będzie używany. Sprawdź również, czy transformator poradzi sobie z natężeniem prądu elektrycznego, jakie powstanie po podłączeniu robota.
 2. Nie używaj na plastikowe części tego robota smarów ani rozpuszczalników na bazie ropy naftowej. Takie substancje mają działanie żrące na plastik i spowodują uszkodzenie struktury części plastikowych. Użycie takich substancji unieważnia gwarancję i/ lub zmienia sposób postępowania w ramach obsługi klienta.
 3. Roboty 2050 i  1050 wyposażone są w specjalne zabezpieczenie ostrzegające, gdy nastąpi  zakleszczenie piłeczki. Skrzynka kontrolna będzie wydawała przenikliwy dźwięk i zamknie podajnik piłek, gdy tylko wykryje zakleszczenie piłki! Ekran LCD wyświetli również alarm informujący o zakleszczeniu piłki. Nie należy się przejmować –maszyna działa w taki sposób, w jaki została zaprojektowana. Zamknięcie zapobiegnie zniszczeniu przekładni i silnika w podajniku piłek.

Rozwiązanie jest zazwyczaj bardzo proste. Należy wyłączyć skrzynkę kontrolną oraz poruszyć piłkami w kanale centralnym, gdzie są one wkładane do maszyny. W szczególności, należy zidentyfikować piłki, które utknęły w mechanizmie podnoszącym piłki w podajniku. Jeżeli poruszenie piłek nie rozwiąże problemu, oznacza to że problem ma miejsce wewnątrz robota.

Aby sprawdzić wnętrze robota, usuń piłki z pojemnika na piłki i kanału centralnego, a następnie usuń główną część robota poprzez poluzowanie dwóch nakrętek skrzydełkowych i pociągnięcie głównej części robota do góry. Po usunięciu przedniej pokrywy (RYS.21), poszukaj piłek, które są pęknięte, wgniecione, zbyt duże lub nie są okrągłe. Aby sprawdzić okrągłość piłek i ich prawidłowy rozmiar, przeczytaj uwagi na str. 35, wyjaśniające użycie blokad piłek i odnieś się do RYS.11. Pozbądź się wszystkich złych piłek.

 1. Używaj piłek z trzema gwiazdkami lub piłek Robo-Balls Newgy, aby uzyskać najlepszy rezultat. Większość zatwierdzonych piłek 1-, 2- lub 3-gwiazdowych z innych firm będzie również prawidłowo działała. Unikaj tanich piłek bez gwiazdek i piłek niezatwierdzonych, zwłaszcza takich z nierównymi szwami. Zużyte piłki działają najlepiej. Używaj piłek 40 mm, nie używaj 38 mm, 44 mm, ani żadnych rozmiarów innych niż 40 mm.
 2. Przechowuj urządzenie tylko w domu. Nie pozostawiaj robota ani skrzynki kontrolnej na zewnątrz. Unikaj pozostawiania go w ciepłym samochodzie lub bagażniku. Plastikowe części mogą się powyginać, porysować, lub stopić jeżeli będą wystawione na działanie ekstremalnie wysokiej temperatury. Nie używaj robota na piasku. Piasek zetrze plastikowe powierzchnie.
 3. Podczas obniżania tac odbioru piłek w robocie 2050, nie pozwól, by tacy upadły. Obniżaj je delikatnie.
 4. Nie używaj rakietek z papierem ściernym w twoim robocie. Piasek na papierze ściernym może odpaść i dostać się do środka robota, gdzie może zetrzeć powierzchnie plastikowe i spowodować zakleszczenie piłki lub inne problemy.